creatief bezuinigen bij gemeenten

arie

teeuw

simpele procesverbetering

Arie heeft bij een tiental gemeenten en een provincie als projectleider de P&C-cyclus of delen daarvan versneld, verbeterd en vereenvoudigd.

 

Zijn inzet:

  • Het werk soepeler en met minder moeite laten verlopen.
  • Versterking van de verbinding tussen de lijn en Financiën.
  • De financiën ook voor de niet-financial inzichtelijk maken.
  • De planning- en controlcyclus soepeler en doelmatig maken. Zo moet informatie moet maar één keer ingevoerd hoeven te worden.
  • De financiële cyclus en het besluitvormingsproces transparanter maken.
  • De administratie zodanig stroomlijnen of herinrichten dat ook de niet-financial ze begrijpt.