creatief bezuinigen bij gemeenten

arie

teeuw

heldere programmabegroting

Arie heeft bij verschillende gemeenten, een provincie en een ministerie geholpen de programmabegroting in te richten en aan te scherpen. Hij helpt het bestuur doelen te formuleren die ambitieus zijn, maar ook haalbaar en bij voorkeur meetbaar. Bij de uitwerking maakt hij gebruik van een bijzonder format en trainingen gebaseerd op zelf doen.